DOBRÁ RADNA
pexels-photo-530024.jpeg

Jak pracuji

 Lépe řečeno, jak budeme spolupracovat

Naše rozhovory nebudou něčím, co by Vás mělo zneklidňovat, ba naopak, v poradně, která se snaží působit velmi neformálně, budeme rozmlouvat v klidné atmosféře o Vašich těžkostech a doufám, že se nám podaří navázat takový kontakt, abychom mohli v rámci našeho rozhovoru vzájemně získat důvěru jeden k druhému, tak jak by to mezi poradcem a klientem mělo v ideálním případě být.

Řízený rozhovor je vlastně profesionální, přesto zcela běžná rozmluva, při které poradce vhodně volenými otázkami mapuje Vaše těžkosti a současně předkládá otázky tak, aby nevznikaly pocity klienta, že je dotazovaným žákem.

➤ První rozhovor

V prvním rozhovoru se bude věnovat vzájemnému poznávání a tomu, co Vás do poradny přivádí a co od profesionálního poradenství očekáváte.

Při našem rozhovoru si vzájemně vyhodnotíme, zdali jsem pro Vás důvěryhodným poradcem a zdali se pustíme do řízeného rozhovoru, který bude zcela respektovat Vaše rozhodnutí o tom, na jaké téma a do jaké hloubky vše prohovoříme.

Vždy budu respektovat vaši chuť a ochotu o tématech hovořit. Stanovíme si společný cíl, na kterém budeme pracovat a vy se rozhodnete, zdali Vám tato forma vyhovuje a jak často se k těmto rozhovorům sejdeme.

Jakmile budete cítit, že už odborné konzultace nepotřebujete a získáte jistotu, jak se svými těžkostmi pracovat, bude naše práce v rámci řízených rozhovorů u konce, ale Vaše samostatná práce bude na počátku a budete v ní schopni již samostatně pokračovat.

➤ Pro koho je poradenství určeno

Jistě už jste se setkali s názorem, že v dnešní době téměř každý navštěvuje svého „cvokaře“, což je téměř společenské klišé, ale jen málokdo Vám nabídne svůj vlastní čas a trpělivost a odbornou radu.

To, že se všichni můžeme octnout v tíživé situaci a mnohdy se nahromadí více problému najednou, než jsme schopni řešit a v této situaci hledáme někoho, kdo by tyto těžkosti s námi sdílel a komu bychom svěřili své niterní pocity, pochybnosti, přání a obavy.

Nabízím Vám pohled zvenčí, při kterém rozkryjeme původ a neviditelné souvislosti Vašich potíží a možné nové cesty v jejich řešení.

Oblasti, ve kterých vám nabízím odbornou pomoc:

➤ Vztahové problémy v rodině s partnery i na pracovišti
➤ Problematické navazování komunikace při seznamování
➤ Ztráta životní energie a hledání nového smyslu života
➤ Zvládání emoční zátěže
➤ Pocity strachu a úzkosti a vlastní podceňování
➤ Vystupování na veřejnosti
➤ Problémy v hledání nového profesního života
➤ Rekvalifikace a vzdělávání v dospělém věku
➤ Seniorské poradenství (oblast dalších perspektiv, vztahy s dětmi, vztahy v okolí)

 

 

➤ adresa

Mgr. Luděk Mařas

Terapeutická poradna
Budova OZP
4. patro – místnost č. 404
Tusarova 1152/36, Praha 7 – Holešovice
IČO: 44856733

Tel.: +420 774 193 955
E-mail: maras.ludek@gmail.com

➤ Spojení 

METRO
Trasa C – stanice Vltavská
TRAMVAJ
1, 2, 8, 12, 14, 25, 26 - stanice Tusarova
AUTEM – možnost parkování před poradnou